Om foreningen

       Dansk Byggeri Vestfyn er en lokal afdeling af Dansk Byggeri.
       
       Lokalforeningens medlemmer består af håndværksmestre fra
       Ny Middelfart kommune (Ejby, Nr. Aaby og Middelfart).

       Det er lokalforeningens opgave, at arbejde for medlemmernes
       interesse i lokalområdet,og varetage arbejdsmæssige kontakter
       til byråd og politikere.
       Herunder udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg.

       Gennem lokalforeningen vil man også styrke det kollegiale
       sammenhold blandt medlemmerne og afholde medlems-
       arrangementer af faglig og social karakter,
       herunder lokal kursusvirksomhed.

       Medlemmer af Dansk Byggeri, Lokalforening Vestfyn er
       omfattet BYG GARANTIORDNING.
       Du kan læse mere om garantiordningen på
       www.byggaranti.dkDu kan læse mere om
medlemskab af Dansk
Byggeri på
http://www.
danskbyggeri.dk/
blivmedlemLokalforening Vestfyn